Tỉ Lệ Nước Trong Hạt Cà Phê Tươi Là 22

Một cạnh của vật thể dài 20mm, nếu vẽ tỉ lệ 2:1 thì kích thước vẽ trên bản vẽ là bao…

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 m2, chiều dài 105m…

Đào và Mai mỗi người mua một số bút chì màu, trong mỗi hộp đều có nhiều hơn hai…

Xác định a, b, c biết parabol y = ax^2 + bx + c Đi qua ba điểm A(0 ; -1), B(1 ; -1), C…

Hình chữ nhật ABCD có diện tích 1500 m2. Tính diện tích tam giác AED…

Một trường có 30 học sinh giỏi toán 25 học sinh giỏi văn và 5 học sinh giỏi cả văn và…

Dấu hiệu nhận biết tam giác vuông cân…

Cho hàm số Y = f(x) = 2004x. a) Chứng minh f(a + b) = f(a) + f(b…

Một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp là 250000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm…

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 220m, chiều rộng bằng…

1 chiếc canô xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ 24 phút. Biết rằng vận tốc xuôi dòng của…

Cho hàm số y = x^3 – 3x^2 – 3x – 2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của…

Số 2009 có bao nhiêu ước…

Tính giá trị của biểu thức: a) 182 – (96 – 54…

Biết rằng lượng nước trong cơ thể người trưởng thành chiếm khoảng 65% khối lượng…

Tính 962 : 58…

Tính A = 5x(4x^2 – 2x + 1) – 2x(10x^2 – 5x – 2) với x = 15…

Có một bình đựng đầy 8 lít rượu và hai bình rỗng gồm 5 lít và 3 lít. Làm thế nào để…

Xem thêm  Bảng Dự Toán Chi Phí Mở Cửa Hàng

Cạnh của một thửa ruộng hình vuông gấp 2 lần cạnh của một vườn rau hình vuông…

Cứ xay 1 tạ thóc thì được 67,5 kg gạo. Xay lần thứ nhất 165,5 kg thóc, lần thứ hai…

Cho một hình chữ nhật có diện tích 23,92 dm2. Nếu chiều dài tăng lên 1,2 dm và giữ…

Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông…

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số của nó là 23…

Với các số 0, 1, 3, 6, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau…

Tìm x, biết: (x – 5,6) – 3,2 = 4,5…

Trong số 37 đứa trẻ thì hỏi có bao nhiêu bé chắc chắn sinh cùng tháng…

Tỉ lệ nước trong hạt cà phê tươi là 22%, có 1 tấn cà phê tươi đem phơi khô…

Hạt tươi có tỉ lệ nước là 20% hạt khô có tỉ lệ nước là 10%. Hỏi để có 450 kg hạt khô…

Sau khi Amy cho Andy 10 quả táo và cho Johnny 7 quả táo, ba bạn sẽ có số táo bằng…

Tổng sau có chia hết cho 3, cho 9 hay không? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 + 27…

Phải pha 3 kg muối với bao nhiêu kg nước để được một bình nước muối chứa 15%…

Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12…

Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn ra 3 người vào ban thường vụ…

Xem thêm  Bộ Phận Nào Của Máy Xay Chữa động Cơ điện

Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 72,64 – (18,35 + 9,29…

Tính nhanh: a) A= 1 + 2 + 3 + 4 + … + 50…

Hạt tươi có tỉ lệ nước là 15%, hạt khô có tỉ lệ nước là 10%. Để có 340 kg hạt khô thì…

Một chồng sách gồm 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Vật lý, 5 quyển sách Hóa học…

Hai số có tổng bằng 32. Biết viết thêm chữ số 2 vào bên trái số bé thì được số lớn…

Hai số có tổng là 32, nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 7…

Một điểm nằm trên đường thẳng y = 3x – 7 có hoành độ gấp đôi tung độ…