Hướng dẫn đổi quà tặng

Hướng dẫn đổi quà tặng bằng điêm thưởng dành cho thành viên

Bước 1:

Sau khi đăng nhập tài khoản thành viên

Vào trang chủ laccoffee.com, sau đó chọn món quà mình yêu thích

Đảm bảo số điểm dư của mình đủ hoặc lớn hơn số điểm tương ứng với quà tặng

Sau đó nhấp:  Đổi điểm

Hướng dẫn đổi quà tặng

Bước 2:

Sau khi nhấp đổi điểm, trang mới hiển thị như sau:

Hướng dẫn đổi quà tặng

Hướng dẫn đổi quà tặng

Phần trên hiển thị thông tin thành viên

Tương tự phần đặt hàng bạn có thể viết  yêu cầu về địa chỉ, thời gian nhận quà

Bên dưới là phần chọn quà tặng, bạn lưu ý chỉ chọn những món quà tương ứng với số điểm mà mình đang có

Nếu bạn chọn vượt quá thì hệ thống web sẽ hiển thị thông báo lỗi: “Bạn không thể vượt quá số điểm mình đang có”

Sau khi chọn xong bạn kiểm tra lại thông tin cuối cúng gồm: điểm tích lũy của bạn, điểm cần đổi, điểm dư

Bước 3:

Sau đó nhấp chọn “Đổi điểm” để hoàn tất

Lắc Coffee sẽ xác nhận yêu cầu đổi quà tặng của bạn

Sau đó sẽ sắp xếp giao hàng cho bạn trong thời gian sớm nhất